باد صبا

دکتر شریعتی:خدا نکندعقده های کسی به عقیده اش تبدیل شود .در برابراین آدم ها هم فقط باید خندید .

سفر به نهاوند 2/حمام حاج آقا تراب

این حمام مربوط به دوران قاجاره که از زیبایی و معماری خاصی در آن استفاده شده است و جالب ترین مکان آن جایی است که برای بیمارانی که مشکل ریوی و تنفسی دارند ساخته شده است.نکته جالب دیگر این بود که به گفته راهنما هنوز مردم شهر عروسها را به حمام آورده و وسائل پذیرایی را در انجا بعد از استحمام فراهم می کنندو به پایکوبی می پردازند.و اتاقی نیز برای امر حجامت در نظر گرفته شده بود...از بدو ورود با کوچه های قدیمی روبرو شدیم و یک سرباز مهربان که حتی بلیط از ما نگرفت و رسم مهمان نوازی را به جا آورد.حال سخن کوتاه میکنم و به گزارش تصویری آنجا میپردازم... 

 

 

 


 

میاندر 

 

 

 

 

محل حجامت 

 

معماری حمام 

 

سقف حمام 

 

 

محل تنفس افراد ریوی 

 

درب ورودی حمام 

 

نمای بیرونی حمام 

 

نمای بیرونی حمام